[1]
Karwowski, M. 2016. Secret client – metoda badania jakości obsługi w bibliotekach. Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 163–166.