[1]
Bogdańska, B. 2016. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(8) (lip. 2016), 179–180.