[1]
Bartosiak, K. i Banaszewski, K. 2017. Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 28–36.