[1]
Mikołajewicz, J. 2017. Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015–2018. Doświadczenia z tworzenia. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 58–68.