[1]
Rudnicka, E. 2017. Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 69–81.