[1]
Fernandes, J. 2017. Biblioteki publiczne w Wielkiej Brytanii – wizja przyszłości. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 85–93.