[1]
Błach, M. 2017. Biblioteka dla Erasmusa? Działania bibliotek uniwersyteckich na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 121–131.