[1]
Bogdańska, B. 2017. Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 151–152.