[1]
Bogdańska, B. 2017. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(9) (lip. 2017), 153–154.