[1]
Aniszewska-Sworczuk, A. 2012. Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 1(4) (lip. 2012), 9–20.