[1]
Wojciechowska, M. 2012. Kształtowanie pozycji bibliotek na rynku usług informacyjnych i edukacyjnych wskutek działań lobbingowych. Zarządzanie Biblioteką. 1(4) (lip. 2012), 41–60.