[1]
Fedynyszyn, K. 2012. Budowanie pozytywnych relacji z czytelnikiem przy zastosowaniu oddziaływań coachingowych. Zarządzanie Biblioteką. 1(4) (lip. 2012), 73–81.