[1]
Yilidiz, A.K. 2012. Podnoszenie jakości usług i satysfakcji użytkowników. Wskazówki na przykładzie polskich bibliotek akademickich. Zarządzanie Biblioteką. 1(4) (lip. 2012), 113–124.