[1]
Wojciechowska, M. 2012. Sponsoring w działalności biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 1(4) (lip. 2012), 159–163.