[1]
Kaczmarek, N. 2012. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(4) (lip. 2012), 177–181.