[1]
Wojciechowska, M. 2011. Merchandising – wizualna promocja biblioteki. Wprowadzenie do problematyki. Zarządzanie Biblioteką. 1(3) (lip. 2011), 63–85.