[1]
Grzeszczuk, M. 2011. Między profesjonalizmem a dyletanctwem. Bibliotekarze publiczni w przestrzeni edukacyjnej. Zarządzanie Biblioteką. 1(3) (lip. 2011), 123–132.