[1]
Wojciechowska, M. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Zarządzanie Biblioteką. 1(3) (lip. 2011), 159–167.