[1]
Kubów, S. 2010. Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników. Zarządzanie Biblioteką. 1(2) (lip. 2010), 35–42.