[1]
Wojciechowska, M. 2010. Marketing elektroniczny biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 1(2) (lip. 2010), 43–55.