[1]
Bułdak, A. i Buszta, A. 2010. Z Erasmusem do bibliotek europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zarządzanie Biblioteką. 1(2) (lip. 2010), 99–107.