[1]
Podolan, E. 2010. Współpraca przygraniczna bibliotek uniwersyteckich. Zarządzanie Biblioteką. 1(2) (lip. 2010), 109–115.