[1]
Samotyj, R. 2010. Zarys działalności metodycznej bibliotek ukraińskich. Zarządzanie Biblioteką. 1(2) (lip. 2010), 117–126.