[1]
Karciarz, M. 2010. Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, w społeczności lokalnej. Zapis dyskusji podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych. Zarządzanie Biblioteką. 1(2) (lip. 2010), 149–157.