[1]
Wojciechowska, M. 2009. Współczesne formy reklamy książki. Zarządzanie Biblioteką. 1(1) (luty 2009), 97–110.