[1]
Wojciechowska, M. 2009. Biznesplan w działalności biblioteki. Zarządzanie Biblioteką. 1(1) (luty 2009), 155–158.