[1]
Szczygłowska, L. 2018. Ewolucja bibliotek akademickich. Konteksty przemian i rozwoju współczesnych instytucji bibliotecznych. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 9–23.