[1]
Wojciechowska, M. 2018. Menedżer projektu w bibliotece – nowe role kierownicze w działalności biblioteczno-informacyjnej. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 24–40.