[1]
Kamińska, J. 2018. Problemy zarządzania i marketingu na łamach polskich czasopism bibliotekoznawczych. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 61–74.