[1]
Żołędowska-Król, B. 2018. Recepcja zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania bibliotekami w polskim czasopiśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 75–82.