[1]
Olczak-Kardas, M. 2018. Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach). Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 83–94.