[1]
Bujko, A. 2018. Polityka otwartości i repozytoria naukowe. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 95–106.