[1]
Morris, A. 2018. Partycypacja Biura Praw Autorskich w kształtowaniu egzemplarza obowiązkowego i zasobu Biblioteki Kongresu. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 109–117.