[1]
Pędich, M. 2018. Indywidualizm i kolektywizm w architekturze bibliotek. Analiza wybranych (nowych) budynków bibliotek na terenie Wschodnich Niemiec. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 118–142.