[1]
Stachnik, M. 2018. Biblioteki uniwersyteckie departamentów i regionów zamorskich Francji. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 151–165.