[1]
Bogdańska, B. 2018. Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 181–183.