[1]
Bogdańska, B. 2018. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(10) (lip. 2018), 184–186.