[1]
Górska-Marchewka, K. i Ryszka, E. 2019. Motywatory jako instrument kierowania kadrą bibliotek. Wyniki badań ankietowych w województwie śląskim. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 29–34.