[1]
Sobielga, J. 2019. Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 35–41.