[1]
Błasiok, J. 2019. Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 51–58.