[1]
Ubysz, D., Fryzowska-Chrobot, I. i Giermaziak, W. 2019. Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 59–73.