[1]
Celer, B. 2019. Organizacja bibliotecznych izb muzealnych na terenie Polski. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 89–107.