[1]
Pędich, M. 2019. Wymiar „Unikanie niepewności” w architekturze bibliotek. Analiza wybranych nowych budynków bibliotecznych w byłych Niemczech Wschodnich. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 125–148.