[1]
Piotrowska, E. 2019. Biblioteki w Albanii i Kosowie. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 149–159.