[1]
Bogdańska, B. 2019. Publikacje polskie. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 177–179.