[1]
Bogdańska, B. 2019. Publikacje zagraniczne. Zarządzanie Biblioteką. 1(11) (paź. 2019), 180–181.