[1]
Tawfik, R. 2020. Społeczności otwarte na kulturę. Tworzenie bibliotek oddolnych. Zarządzanie Biblioteką. 1(12) (grudz. 2020), 37–48.