[1]
Bobrowska, A. 2020. Metody promocji książki. Zarządzanie Biblioteką. 1(12) (grudz. 2020), 109–123.