[1]
Fernandes, J. i Grabowska-Maciejewska, H. 2020. Proces rekrutacji bibliotekarzy akademickich w Wielkiej Brytanii. Zarządzanie Biblioteką. 1(12) (grudz. 2020), 127–138.