[1]
Kościewicz, D. 2022. Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (mar. 2022), 9–21.