[1]
Kościewicz, D. 2021. Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Biblioteką. 1(13) (grudz. 2021), 9–21.